انجمن و اساتید سامبو استان فارس

علیرضا غلامی

علیرضا غلامی درجه / رتبه کمربند مشکی دان ۱ سامبو دارای مدرک مربیگری و داوری سامبو سمت رئیس انجمن سامبو شهرستان قیر و کارزین سوابق قهرمان مسابقات استانی سامبو قهرمانی تیمی مسابقات استانی سامبو تلفن ۰۹۱۷۴۷۴۱۴۶۴ نشانی شهرستان قیر و کارزین، اداره ورزش و جوانان اینستاگرام http://www.instagaram.com/alireza_ghlmi

انجمن و اساتید سامبو استان فارس

امین نجاتی

امین نجاتی درجه / رتبه کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دارای مدرک مربیگری و داوری درجه ۲ سامبو، کیک بوکسینگ و یونگ مودو کمربند مشکی دان ۳ سامبو کمربند مشکی دان ۳ گراپلینگ کیک بوکسینگ کمربند مشکی دان ۳ یونگ مودو دارای مدرک مربیگری پرورش اندام کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی […]

انجمن و اساتید سامبو استان فارس

حسین رضایی

حسین رضایی درجه/رتبه کمربند مشکی دان ۱ سامبو کمربند مشکی دان ۱ گراپلینگ کیک بوکسینگ مدرک مربیگری و داوری درجه ۳ سامبو و کیک بوکسینگ سمت مسئول کمیته آموزش انجمن سامبو استان فارس سوابق مقام اول مسابقات کشوری کیک بوکسینگ مقام اول مسابقات جنوب کشوری گراپلینگ کیک بوکسینگ مقام دوم مسابقات کشوری کونگ فو کمربند […]

انجمن و اساتید سامبو استان فارس

محمدرضا رحیمی

محمدرضا رحیمی درجه / رتبه کمربند مشکی دان ۲ گراپلینگ کیک بوکسینگ کمربند مشکی دان ۱ سامبو دارای مدرک مربیگری کیک بوکسینگ، سامبو، کاراته و آمادگی جسمانی سمت رئیس هیات انجمن‌های ورزش های رزمی شهرستان ارسنجان رئیس انجمن سامبو شهرستان ارسنجان سوابق مقام اول مسابقات کشوری کیک بوکسینگ مقام اول مسابقات کشوری نینجوتسو مقام اول […]