انجمن و اساتید سامبو استان فارس

علیرضا غلامی

علیرضا غلامی درجه / رتبه کمربند مشکی دان ۱ سامبو دارای مدرک مربیگری و داوری سامبو سمت رئیس انجمن سامبو شهرستان قیر و کارزین سوابق قهرمان مسابقات استانی سامبو قهرمانی تیمی مسابقات استانی سامبو تلفن ۰۹۱۷۴۷۴۱۴۶۴ نشانی شهرستان قیر و کارزین، اداره ورزش و جوانان اینستاگرام http://www.instagaram.com/alireza_ghlmi

انجمن و اساتید سامبو استان فارس

امین نجاتی

امین نجاتی درجه / رتبه کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دارای مدرک مربیگری و داوری درجه ۲ سامبو، کیک بوکسینگ و یونگ مودو کمربند مشکی دان ۳ سامبو کمربند مشکی دان ۳ گراپلینگ کیک بوکسینگ کمربند مشکی دان ۳ یونگ مودو دارای مدرک مربیگری پرورش اندام کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی […]