تماس با ما

امین نجاتی (مسئول انجمن سامبو استان فارس)
شماره تماس:  09173298003
آدرس باشگاه: شیراز، خیابان شهید آقایی مجموعه ورزشی رهپویان وصال

Email: info@sambofars.ir

….

Instagram: @fars_sambo