مبارزات و سبک های سامبو

برای ویکتور اسپیریدونوف و واسیلی اوشچپکوف، سالها طول کشید تا مبانی این هنر رزمی را توسعه داده و پس از آنها نیز نفرات دیگری جهت بهبود و تکمیل آن تلاش نمودند. ورزش سامبو تلفیقی از کشتی آزاد و هنرهای رزمی است، در این ورزش، دو بازیکن در ابتدا با یکدیگر در تتشک مسابقه روبرو شده و ضربا دست و پا و درگیری و قفل مفاصل را برای کسب امتیاز بیشتر انجام میدهند. در این ورزش بیشتر حرکات جهت به زمین زدن حریف انجام میشود.

در حین مسابقه اگر قفل مفصلی انجام شود که حریف تسلیم شود مسابقه به نفع اجرا کننده فن پایان میابد در غیر این صورت فردی که امتیاز بیشتری را در پایان زمان مسابقه کسب کند برنده بازی خواهد بود.

قوانین خاصی جهت قفل مفاصل و برنده شدن فرد در مسابقه وجود دارد که در قسمت قوانین مسابقات سامبو توضیح داده شده است.

سبک های سامبو

در حال حاضر سبک های مختلفی از سامبو وجود دارد که تنها پنج مورد از آنها به رسمیت شناخته شده است که عبارتند از: اسپرت سامبو، کامبت سامبو، سامبو دفاع شخصی، سامبو آزاد و سامبو ویژه. در میان آنها اسپرت سامبو، کامبت  سامبوو و سامبو آزاد توسط FIAS به رسمیت شناخته شده اند.

  1. کامبت سامبو (Combat Sambo)

در میان تمامی سبک های سامبو، کامبت سامبو شامل بیشترین خشونت شامل انواع حمله و درگیری هاست. این سبک فرد را برای هر نوع شرایط و زنده ماندن در شرایط درگیری سخت آماده میکند. این سبک بیشترین توسعه یافتگی را دارا بوده و برای آموزش نظامی مورد استفاده قرار می گرفت و در آن از تکنیک های مختلف تهاجمی مانند مشت، لگد، آرنج، زانو، ضربه سر و دیگر ضربات استفاده میشود. در ارتش روسیه از سبک کامبت سامبو به عنوان یک ورزش آموزشی برای مبارزه های نزدیک و دفاع از خود استفاده شود.

این سبک تلفیقی از اسپرت سامبو و سامبو دفاع شخصی به همراه روش ها و تکنیک های خاص خود است. در سبک کامبت سامبو بسیاری از تکنیک های بسیار خطرناک که در دیگر سبک ها و رشته های ورزشی ممنوع  است مجاز است.

 مبارزان این سبک از لباسی مشابه سبک اسپرت سامبو و دستکش سامبو و گاها محافظ سینه و سر استفاده میکنند.

۲٫ اسپرت سامبو (Sport Sambo)

اسپرت سامبو شامل بسیاری از تکنیک های پرتابی، مبارزه و درگیری روی زمین و قفل مفصل است و شباهت زیادی با کشتی آزاد یا جودو دارد، اما تفاوت عمده آن در لباس، قوانین و پروتکل ها است. به عنوان مثال، بر خلاف جودو، در این سبک سامبو انواع قفل ها بجز حالت خفه کردن وجود دارد و محدودیت های بسیار کمتری در گرفتن و اجرای فن دارد.

۳٫ سامبو آزاد (Freestyle Sambo)

سامبو آزاد در سال ۲۰۰۴ توسط انجمن آمریکایی سامبو ایجاد شده و به سبک های این رشته ورزشی اضافه شد. این سبک در برخی از قوانین متفاوت از سایر سبک ها بوده و گرفتن گردن و فشار به مهره های گردن و قفل بدن با پا در آن مجاز است و مبارزان بیشتر بر مهارت های پرتابی و کار روی زمین تمرکز می کنند.

۴٫ سامبو دفاع شخصی (Self-Defence Sambo)

این سبک بیشتر برای دفاع از خود علیه هر نوع نیروی مسلح یا غیر مسلح استفاده می شود. سامبو دفاع شخصی شباهت زیادی به جیوجیتسو دارد و بیشتر برای آموزش افرادی مانند کارکنان بانک و زنان برای دفاع از خود طراحی شده است.