قوانین ورزش سامبو

در موارد زیر پیروزی مبارز کاملا قطعی و مشخص است:

 • در صورت پرتاب کامل، که در آن مهاجم به زمین نمی افتد ولی بازیکن مدافع به پشت می افتد.
 • در صورت نگه داشتن دردناک (مانند قفل مفاصل)، که در این صورت مدافع با زدن دوبار کف دست بر روی تشک و یا گفتن کلمه بله یا تسلیم، مبارزه را واگذار میکند.
 •  در صورت برتری کامل در برابر حریف، بازیکنی که بیش از ۱۲ امتیاز از حریف خود کسب کند.
 • در صورت از بین بردن و از دور خارج کردن حریف
 • به دلایل فنی و اخطار

اگر با موارد بالا پیروز مسابقه مشخص نشود از نتایج فنی و اخطارها جهت مشخص کردن برنده استفاده میشود:

نتایج فنی

اگر یک مسابقه با امتیاز مساوی به پایان برسد، بازیکن با امتیاز بیشتر برای تکنیک ها و اجراهای فنی به عنوان برنده اعلام خواهد شد و در صورت برابر بودن اجراهای فنی، بازیکن با تکاپوی بیشتر برنده خواهد شد. در صورتی که هر دو بازیکن دارای امتیازات مشابهی باشند، پیروزی از آن بازیکن با تعداد بیشتری از درگیری ها  خواهد بود.
پس از پایان مسابقه، اگر هر دو بازیکن امتیاز صفر داشته باشند، برنده از طریق تعداد فعالیت ها در طول مسابقه اعلام می شود.

اخطارها

در صورتی که هر دو بازیکن دارای امتیاز فنی صفر بوده و یا دارای تعداد اخطار یکسان باشند، بازیکنی که آخرین اخطار را دریافت کرده بازنده بازی خواهد بود.

حذف و رد صلاحیت

بازیکن در صورت نادیده گرفتن قوانین خاصی که به شرح زیر هستند در مسابقه بازنده یا از مسابقه حذف و یا رد صلاحیت میشود:

 • اگر یک بازیکن حرکت ممنوعی را دوبار اجرا کند
 • اگر بازیکن بیش از دو دقیقه نیاز به پزشک داشته باشد، در این صورت بازیکن بدلیل نیاز به پزشک و عدم توانایی در ادامه مسابقه حذف و بازنده خواهد شد
 • بر اساس تصمیم پزشک، جایی که بازیکن دارای بیماری یا آسیب اجتناب ناپذیر است.
 • اگر بازیکن در طول مسابقه اخطار سوم را بگیرد، این تصمیم می تواند توسط سه مقام رسمی مسابقه اتخاذ شود
 • اگر بازیکن بعد از ۵ دقیقه از اولین صدا زدنش برای مسابقه و روی تشک آمدن به روی تشک بازی نیاید.
 • در صورت رفتار بی ادبانه یا غیراخلاقی نسبت به حریف یا علیه یکی از مقامات یا داور مسابقه یا اجتناب از دست دادن با حریف

مواد ممنوع

برخی از حرکات و گرفتن ها در سامبو ممنوع بوده و بازیکنانی كه از آنها استفاده كنند در مسابقه رد صلاحیت میشوند. برخی از این موارد عبارتند از:

 • پرتاب حریف بر روی سر با فشار دردناک
 • انجام هر عملی برای خفه کردن، گرفتن دهان و بینی حریف و بستن راه تنفسی او
 • ایجاد عمدی هرگونه زخم و خراش دردناک و دندان گرفتن
 • اعمال فشار و خم کردن و گرفتن انگشتان دست و پا
 • استفاده از حرکات دردناک در ستون فقرات حریف و یا فشار دادن سر حریف با دست و پا
 • قرار دادن بازو، پاها یا دست ها روی صورت حریف
 • اجرای فن گرفتن دردناک در حالت ایستاده
 • اجرای فن گرفتن با حالت پیچش
 • ایستادن روی پای حریف با پاشنه پا نگه داشتن پای حریف با قسمت پاشنه پا

فایل زیر حاوی نکات مهم داوری و مسابقات سامبو است که از سایت رسمی فدراسیون جهانی ورزش سامبو ( https://sambo.sport/en/ ) گرفته شده است.